IncluziROMOltenia

Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia – PN 1018


Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de incluziune socială și abilitarea romilor prin implementarea unor masuri integrate si orientate pe nevoile comunitatilor marginalizate din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Polovragi (Gorj), Vânjuleț (Mehedinți), Voineasa (Olt) și Catane (Dolj).


Rezultate ale proiectului

3 evenimente – 2 conferințe de promovare a proiectului și 1 conferință regională

4 comunicate de presă publicate mass-media națională, regională sau locală

160 de persoane participante la evenimente de promovare a proiectului

75 profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă

495 de romi beneficiari de servicii integrate

15 romi cu documente de identitate dobândite

300 de romi care au beneficiat de servicii educaționale

120 de romi care au beneficiat de servicii de ocupare

950 de romi beneficiari de servicii pentru sănătate

75 de profesioniști instruiți în lucrul cu persoanele de etnie romă

5 campanii de conștientizare și sensibilizare care vizează populația de etnie romă

950 de persoane de beneficiare ale campaniilor de conștientizare

150 de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment)

75 de experți și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor

documente juridice elaborate și implementate

20 de romi care au beneficiat de servicii de locuire

300 elevi și părinți ai copiilor au beneficiat de servicii educaționale


Obiective specifice

Creșterea accesului și a calității serviciilor pentru 950 de persoane de etnie romă din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Catane (Dolj), Voineasa (Olt), Polovragi (Gorj) și Vânjuleț (Mehedinți) aflate în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socială prin intermediul măsurilor integrate oferite în domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și locuirii pe durata a 20 de luni.

Creșterea capacității a 75 de specialiști și voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării în a lucra cu persoane de etnie romă la nivelul localităților Vaideeni (Vâlcea), Catane (Dolj), Voineasa (Olt), Polovragi (Gorj) și Vânjuleț (Mehedinți) prin intermediul unui program de formare profesională (curs de mediator social) și mentorat (realizare planuri de intervenție) pe durata a 5 de luni.

Creșterea capacității membrilor comunității rome în a se mobiliza pentru a acționa în comun pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă prin intermediul unui proces de facilitare comunitară implementat la nivelul celor 5 localități vizate prin proiect (Vaideeni, Polovragi, Catane, Voineasa și Vânjuleț) pe durata a 16 luni.


Perioada de implementare a proiectului

01 Iulie 2021 – 28 Februarie 2023Promotor proiect: Asociația Umanitară Romanița, Craiova
Partener 1: Scoala Gimnaziala „Luca Solomon” – Vaideeni, Valcea
Partener 2: Scoala Gimnaziala Catane, Dolj
Partener 3: Asociatia „SPERANTA PENTRU VALEA VERDE”, Polovragi
Partener 4: Școala Gimnazială Margaritesti, Olt
Partener 5: Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia)
Partener 6: Asociația Eurom Social Construct, CraiovaGrup țintă

950 persoane și/sau familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio- economică.

75 Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii romilor.

950 Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, cu niveluri scăzute de conștientizare cu privire la drepturi și participarea în viața comunității.

50 Experți și lideri romi – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/sau familiile rome în situații de vulnerabilitate

10 Profesioniști, membri ai comunității majoritare – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/sau familiile rome în situații de vulnerabilitate.


Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 710.261€ oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a crește gradul de incluziune socială și abilitarea romilor prin implementarea unor masuri integrate si orientate pe nevoile comunitatilor marginalizate din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Polovragi (Gorj), Vânjuleț (Mehedinți), Voineasa (Olt) și Catane (Dolj).


-|||-

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021

www.eeagrants.org
www.frds.ro

-|||-

Citește și articolele de mai jos!


ro_RORomanian