Anunț – 24062022

Conferinţa regională de diseminare a rezultatelor obținute până în prezent în cadrul proiectului „IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și Abilitarea Romilor din Oltenia”

ASOCIAȚIA UMANITARĂ ROMANIȚA a organizat în data de 24 iunie 2022, ora 14:00, în sala de conferințe a hotelului “EUROPECA” din Craiova Conferinţa regională de diseminare a rezultatelor obținute până în prezent în cadrul proiectului „IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia, cod PN1018, proiect implementat de Asociația Umanitară Romanița în parteneriat cu Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, Școala Gimnazială Catane – Dolj, Asociația „Speranța Pentru Valea Verde” –  Polovragi, Școala Gimnazială Mărgăritesti – Olt, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) și Asociația Eurom Social Construct.

Proiectul se derulează în perioada 01.07.2021 – 28.02.2023 și are drept obiectiv principal creșterea gradului de incluziune socială și abilitarea romilor prin implementarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile comunităților marginalizate din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Polovragi (Gorj), Vânjuleț (Mehedinți), Voineasa (Olt) și Catane (Dolj) fiind destinat unui număr de 950 persoane în situații de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică și unui număr de 75 specialiști voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii comunitare destinate persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, se derulează pe o perioadă de 20 luni și are o valoare totală de 3.145.645,71 lei.

La 1 mai 2022 a demarat în cadrul proiectului programul de tip „Școală după Școală” pentru elevii din ciclul primar și gimnazial aflați în risc de abandon școlar în cadrul Școlii Gimnaziale Luca Solomon Vaideeni (Vâlcea), Școlii Gimnazială Catane (Dolj), Școlii Gimnazială Voineasa (Olt). Prin intermediul programului se urmărește realizarea corespunzătoare a unei arii largi de activități complementare celor didactice, după cum urmează: dezvoltare de competențe școlare și realizarea temelor, activități remediale, activități extracurriculare, activități de socializare – instructive și recreative.

În lunile mai și iunie s-au desfășurat activități teoretice și practice de formare a 75 de specialiști și voluntari din domeniul educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG în lucrurile cu persoanele de etnie romă (cursuri de mediator social). Durata cursului a fost de 84 de ore. 

La Conferinţa regională de diseminare a rezultatelor obținute până în prezent în cadrul proiectului „IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia au participat 100 de persoane – reprezentanți ai instituțiilor locale și județene și ai ONG-urilor,  implicați în furnizarea de servicii, în special privind comunitățile rome.

ro_RORomanian