EXCURSII ȘCOLARE organizate în perioadele 2-5 august 2022 și 9-12 august 2022

ASOCIAȚIA UMANITARĂ ROMANIȚA a organizat în perioadele 2-5 august 2022 și 9-12 august 2022 în cadrul proiectului „IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia, cod PN1018, trei excursii școlare în localitatea Rucăr, județul Brașov. Proiectul este implementat de Asociația Umanitară Romanița în parteneriat cu Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, Școala Gimnazială Catane – Dolj, Asociația „Speranța Pentru Valea Verde” – Polovragi, Școala Gimnazială Mărgăritesti – Olt, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) și Asociația Eurom Social Construct.

Excursii școlare organizate în perioadele 2-5 august 2022 și 9-12 august 2022

Organizarea excursiilor școlare alături de activitățile desfășurate în cluburile de petrecere a timpului liber pentru copii contribuie la promovarea interculturalității și egalității de șanse în rândul copiilor și în mod direct la realizarea obiectivului specific OS1: Creșterea accesului și a calității serviciilor pentru 950 de persoane de etnie romă din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Catane (Dolj), Voineasa (Olt), Polovragi (Gorj) și Vânjuleț (Mehedinți) aflate în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socială prin intermediul măsurilor integrate oferite în domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și locuirii pe durata a 20 de luni.

Excursii școlare organizate în perioadele 2-5 august 2022 și 9-12 august 2022

Excursiile au fost destinate unui număr total de 100 de copii (40 de copii din localitățile Vaideeni și Catane și 20 de copii din localitatea Voineasa), proveniți din familii aflate în risc de marginalizare și sărăcie, beneficiari ai măsurilor educaționale, și au avut o durata de 4 zile, cu 3 nopti de cazare, fiind asigurate toate mesele și transportul dus-întors cu autocarul. Copiii au fost însoțiți de către instructorii educativi pentru activitățile de petrecere a timpului liber și de cadre didactice supraveghetoare.

Excursii școlare organizate în perioadele 2-5 august 2022 și 9-12 august 2022

De activitățile cu copiii s-au ocupat animatorii socio-educativi din partea organizatorilor excursiilor școlare. Printre activitățile ce au fost incluse în program s-au numărat:

  • Jocuri și activități în aer liber care dezvoltă spiritul de echipă, aptitudinile de coordonare și pun în evidență creativitatea și atenția copiilor;
  • Activități sportive;
  • Vizite la obiective turistice istorice din proximitate (Castelul Bran și Dino Parc);
  • Concursuri pe echipă;
  • Prezentări tematice.
ro_RORomanian