Cursuri de formare pentru îngrijitor bătrâni la domiciliu (1)

ASOCIAȚIA UMANITARĂ ROMANIȚA, prin intermediul partenerului P5 – Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia), a desfășurat în perioada august – septembrie 2022, în cadrul proiectului IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Olteniacod PN1018, activitatea de sprijinire a 120 persoane din cadrul comunităților rome din Vânjuleț, Polovragi, Voineasa, Catane și Vaideeni pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii prin intermediul unui program de consiliere și formare profesională.

Proiectul este implementat de Asociația Umanitară Romanița în parteneriat cu Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, Școala Gimnazială Catane – Dolj, Asociația „Speranța Pentru Valea Verde” – Polovragi, Școala Gimnazială Mărgăritesti – Olt, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) și Asociația Eurom Social Construct.

Activitatea a demarat după realizarea activităților de informare și consiliere. Consilierul vocațional din partea Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) a aplicat teste psihometrice pentru 55 de beneficiari (teste pentru estimarea intereselor vocaționale și pentru evaluarea aptitudinilor intelectuale) în vederea recomandării acestora la programele de formare care să contribuie la angajarea sau menținerea pe piața muncii.

Cursul de inițiere cu specializarea îngrijitor bătrâni la domiciliu s-a desfășurat pe o perioadă totală de 48 de ore, din care activitatea teoretică va fi de 16 de ore, iar activitatea practică de 32 de ore.

Grupa I alcătuită din 13 persoane din localitatea Vânjuleț a fost formată în perioada 10.08.2022 – 15.08.2022 în regim rezidențial în localitatea Isverna, județul Mehedinți.

Grupa a II-a alcătuită din 19 persoane din localitatea Polovragi a fost formată în perioada 24.08.2022 – 29.08.2022. Formarea s-a realizat în localitatea Polovragi, județul Gorj.

Grupa a III-a alcătuită din 11 persoane din localitatea Vânjuleț a fost formată în perioada 21.09.2022 – 26.09.2022 în regim rezidențial în localitatea Isverna, județul Mehedinți.

Organizarea cursurilor de inițiere cu specializarea îngrijitor bătrâni la domiciliu contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific OS1. Creșterea accesului și a calității serviciilor pentru 950 de persoane de etnie romă din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Catane (Dolj), Voineasa (Olt), Polovragi (Gorj) și Vânjuleț (Mehedinți) aflate în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socială prin intermediul măsurilor integrate oferite în domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și locuirii pe durata a 24 de luni.

ro_RORomanian