Anunțuri

 • Conferința de închidere a proiectului „IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia”
  ASOCIAȚIA UMANITARĂ ROMANIȚA a organizat în data de 30 iunie 2023, ora 12:00, la sediul din Craiova, strada România muncitoare, nr. 62, Conferinţa de de închidere a proiectului “IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia”, proiect  implementat  de Asociația Umanitară Romanița în parteneriat cu Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, Școala Gimnazială Catane – Dolj, Asociația „Speranța Pentru Valea Verde” –  Polovragi, Școala Gimnazială Mărgăritesti – Olt, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) și Asociația Eurom Social Construct. Proiectul a fost implementat în perioada 01.07.2021 – 30.06.2023, având drept obiectiv principalcreșterea gradului de incluziune socială și abilitarea romilor prin implementarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile comunităților marginalizate din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Polovragi (Gorj), Vânjuleț (Mehedinți), Voineasa (Olt) și Catane (Dolj) fiind destinat unui numar de 950 persoane în situații de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică si unui numar de 75 specialiști voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii comunitare destinate persoanelor aflate in situatii de vulnerabilitate. Finanțarea proiectului este asigurata prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a fost implementat pe o perioadă de 24 luni și are o valoare totală de 3.145.645,71 lei. La Conferinţa de închidere a proiectului „IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia au participat 30 de persoane – reprezentanți ai instituțiilor locale și județene și ai ONG-urilor și colaboratori implicați în furnizarea de servicii, în special privind comunitățile rome.
 • Cursuri de formare pentru îngrijitor bătrâni la domiciliu (2)
  ASOCIAȚIA UMANITARĂ ROMANIȚA, prin intermediul partenerului P5 – Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia), a desfășurat în perioada octombrie 2022 – mai 2023, în cadrul proiectului IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia, cod PN1018, activitatea de sprijinire a 120 persoane din cadrul comunităților rome din Vânjuleț, Polovragi, Voineasa, Catane și Vaideeni pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii prin intermediul unui program de consiliere și formare profesională. Proiectul este implementat de Asociația Umanitară Romanița în parteneriat cu Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, Școala Gimnazială Catane – Dolj, Asociația „Speranța Pentru Valea Verde” – Polovragi, Școala Gimnazială Mărgăritesti – Olt, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) și Asociația Eurom Social Construct. Activitatea a demarat după realizarea activităților de informare și consiliere. Consilierul vocațional din partea Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) a aplicat teste psihometrice pentru 86 de beneficiari (teste pentru estimarea intereselor vocaționale și pentru evaluarea aptitudinilor intelectuale) în vederea recomandării acestora la programele de formare care să contribuie la angajarea sau menținerea pe piața muncii. Cursul de inițiere cu specializarea îngrijitor bătrâni la domiciliu s-a desfășurat pe o perioadă totală de 48 de ore, din care activitatea teoretică va fi de 16 de ore, iar activitatea practică de 32 de ore. Grupa IV alcătuită din 24 de persoane din localitatea Vaideni a fost formată în perioada 13.10.2022 – 18.10.2022. Formarea s-a realizat în regim rezidențial în localitatea Isverna, județul Mehedinți. Grupa V alcătuită din 19 persoane din localitatea Catane a fost formată în perioada 30.03.2023 – 4.04.2023. Formarea s-a realizat în regim rezidențial în localitatea Isverna, județul Mehedinți.  Grupa VI alcătuită din 20 de persoane din localitatea Catane a fost formată în perioada 10.05.2023 – 15.05.2023. Formarea s-a realizat în regim rezidențial în localitatea Isverna, județul Mehedinți. Grupa VII alcătuită din 16 persoane din localitatea Vânjuleț a fost formată în perioada 25.05.2023 – 30.05.2023. Formarea s-a realizat în regim rezidențial în localitatea Isverna, județul Mehedinți. Organizarea cursurilor de inițiere cu specializarea îngrijitor bătrâni la domiciliu contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific OS1. Creșterea accesului și a calității serviciilor pentru 950 de persoane de etnie romă din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Catane (Dolj), Voineasa (Olt), Polovragi (Gorj) și Vânjuleț (Mehedinți) aflate în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socială prin intermediul măsurilor integrate oferite în domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și locuirii pe durata a 24 de luni.
 • dezvoltare-locala.frds.ro – „Campanii de promovare a sănătății în 5 comunități de romi din Oltenia”
  „Starea precară de sănătate și lipsa accesului la servicii medicale adecvate nevoilor sunt probleme cu care se confruntă majoritatea membrilor comunităților de romi din mediul rural, peste tot în România. Pentru a schimba această stare de fapt, cu sprijinul Granturilor SEE 2014-2021, Asociația Umanitară Romanița a demarat o serie de campanii de informare, conștientizare și promovare a importanței sănătății și a unui stil de viață sănătos, a regulilor elementare de igienă, a planning-ului familial și educației sexuale, în 5 comunități rurale din Oltenia: Vaideeni (județul Vâlcea), Polovragi (județul Gorj), Vânjuleț (județul Mehedinți), Voineasa (județul Olt) și Catane (județul Dolj). Inițiativa a fost primită cu interes de membrii comunităților vizate…” Apasă aici ca sa afli mai multe! (articol scris pe site-ul www.dezvoltare-locala.frds.ro)
 • Cursuri de formare pentru îngrijitor bătrâni la domiciliu (1)
  ASOCIAȚIA UMANITARĂ ROMANIȚA, prin intermediul partenerului P5 – Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia), a desfășurat în perioada august – septembrie 2022, în cadrul proiectului IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia, cod PN1018, activitatea de sprijinire a 120 persoane din cadrul comunităților rome din Vânjuleț, Polovragi, Voineasa, Catane și Vaideeni pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii prin intermediul unui program de consiliere și formare profesională. Proiectul este implementat de Asociația Umanitară Romanița în parteneriat cu Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, Școala Gimnazială Catane – Dolj, Asociația „Speranța Pentru Valea Verde” – Polovragi, Școala Gimnazială Mărgăritesti – Olt, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) și Asociația Eurom Social Construct. Activitatea a demarat după realizarea activităților de informare și consiliere. Consilierul vocațional din partea Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) a aplicat teste psihometrice pentru 55 de beneficiari (teste pentru estimarea intereselor vocaționale și pentru evaluarea aptitudinilor intelectuale) în vederea recomandării acestora la programele de formare care să contribuie la angajarea sau menținerea pe piața muncii. Cursul de inițiere cu specializarea îngrijitor bătrâni la domiciliu s-a desfășurat pe o perioadă totală de 48 de ore, din care activitatea teoretică va fi de 16 de ore, iar activitatea practică de 32 de ore. Grupa I alcătuită din 13 persoane din localitatea Vânjuleț a fost formată în perioada 10.08.2022 – 15.08.2022 în regim rezidențial în localitatea Isverna, județul Mehedinți. Grupa a II-a alcătuită din 19 persoane din localitatea Polovragi a fost formată în perioada 24.08.2022 – 29.08.2022. Formarea s-a realizat în localitatea Polovragi, județul Gorj. Grupa a III-a alcătuită din 11 persoane din localitatea Vânjuleț a fost formată în perioada 21.09.2022 – 26.09.2022 în regim rezidențial în localitatea Isverna, județul Mehedinți. Organizarea cursurilor de inițiere cu specializarea îngrijitor bătrâni la domiciliu contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific OS1. Creșterea accesului și a calității serviciilor pentru 950 de persoane de etnie romă din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Catane (Dolj), Voineasa (Olt), Polovragi (Gorj) și Vânjuleț (Mehedinți) aflate în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socială prin intermediul măsurilor integrate oferite în domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și locuirii pe durata a 24 de luni.
 • EXCURSII ȘCOLARE organizate în perioadele 2-5 august 2022 și 9-12 august 2022
  ASOCIAȚIA UMANITARĂ ROMANIȚA a organizat în perioadele 2-5 august 2022 și 9-12 august 2022 în cadrul proiectului „IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia, cod PN1018, trei excursii școlare în localitatea Rucăr, județul Brașov. Proiectul este implementat de Asociația Umanitară Romanița în parteneriat cu Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, Școala Gimnazială Catane – Dolj, Asociația „Speranța Pentru Valea Verde” – Polovragi, Școala Gimnazială Mărgăritesti – Olt, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) și Asociația Eurom Social Construct. Organizarea excursiilor școlare alături de activitățile desfășurate în cluburile de petrecere a timpului liber pentru copii contribuie la promovarea interculturalității și egalității de șanse în rândul copiilor și în mod direct la realizarea obiectivului specific OS1: Creșterea accesului și a calității serviciilor pentru 950 de persoane de etnie romă din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Catane (Dolj), Voineasa (Olt), Polovragi (Gorj) și Vânjuleț (Mehedinți) aflate în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socială prin intermediul măsurilor integrate oferite în domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și locuirii pe durata a 20 de luni. Excursiile au fost destinate unui număr total de 100 de copii (40 de copii din localitățile Vaideeni și Catane și 20 de copii din localitatea Voineasa), proveniți din familii aflate în risc de marginalizare și sărăcie, beneficiari ai măsurilor educaționale, și au avut o durata de 4 zile, cu 3 nopti de cazare, fiind asigurate toate mesele și transportul dus-întors cu autocarul. Copiii au fost însoțiți de către instructorii educativi pentru activitățile de petrecere a timpului liber și de cadre didactice supraveghetoare. De activitățile cu copiii s-au ocupat animatorii socio-educativi din partea organizatorilor excursiilor școlare. Printre activitățile ce au fost incluse în program s-au numărat:
 • Anunț – 24062022
  Conferinţa regională de diseminare a rezultatelor obținute până în prezent în cadrul proiectului „IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și Abilitarea Romilor din Oltenia” ASOCIAȚIA UMANITARĂ ROMANIȚA a organizat în data de 24 iunie 2022, ora 14:00, în sala de conferințe a hotelului “EUROPECA” din Craiova Conferinţa regională de diseminare a rezultatelor obținute până în prezent în cadrul proiectului „IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia, cod PN1018, proiect implementat de Asociația Umanitară Romanița în parteneriat cu Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, Școala Gimnazială Catane – Dolj, Asociația „Speranța Pentru Valea Verde” –  Polovragi, Școala Gimnazială Mărgăritesti – Olt, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) și Asociația Eurom Social Construct. Proiectul se derulează în perioada 01.07.2021 – 28.02.2023 și are drept obiectiv principal creșterea gradului de incluziune socială și abilitarea romilor prin implementarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile comunităților marginalizate din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Polovragi (Gorj), Vânjuleț (Mehedinți), Voineasa (Olt) și Catane (Dolj) fiind destinat unui număr de 950 persoane în situații de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică și unui număr de 75 specialiști voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii comunitare destinate persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Finanțarea proiectului este asigurată prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, se derulează pe o perioadă de 20 luni și are o valoare totală de 3.145.645,71 lei. La 1 mai 2022 a demarat în cadrul proiectului programul de tip „Școală după Școală” pentru elevii din ciclul primar și gimnazial aflați în risc de abandon școlar în cadrul Școlii Gimnaziale Luca Solomon Vaideeni (Vâlcea), Școlii Gimnazială Catane (Dolj), Școlii Gimnazială Voineasa (Olt). Prin intermediul programului se urmărește realizarea corespunzătoare a unei arii largi de activități complementare celor didactice, după cum urmează: dezvoltare de competențe școlare și realizarea temelor, activități remediale, activități extracurriculare, activități de socializare – instructive și recreative. În lunile mai și iunie s-au desfășurat activități teoretice și practice de formare a 75 de specialiști și voluntari din domeniul educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG în lucrurile cu persoanele de etnie romă (cursuri de mediator social). Durata cursului a fost de 84 de ore.  La Conferinţa regională de diseminare a rezultatelor obținute până în prezent în cadrul proiectului „IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Oltenia au participat 100 de persoane – reprezentanți ai instituțiilor locale și județene și ai ONG-urilor,  implicați în furnizarea de servicii, în special privind comunitățile rome.
ro_RORomanian