Cursuri de mediator social

ROMANIȚA HUMANITARIAN ASSOCIATION a organizat în perioada mai- iunie 2022, în cadrul proiectului IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Olteniacode PN1018, activitatea de formarea a personalului și a voluntarilor (din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG) în lucrul cu persoane de etnie romă. Proiectul este implementat de Asociația Umanitară Romanița în parteneriat cu Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, Școala Gimnazială Catane – Dolj, Asociația „Speranța Pentru Valea Verde” – Polovragi, Școala Gimnazială Mărgăritesti – Olt, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) și Asociația Eurom Social Construct.

Activitatea a fost desfășurată în două etape: activitatea teoretică și activitatea practică de participare la curs a personalului și voluntarilor (din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG) în lucrul cu persoane de etnie romă, iar evaluarea competențelor dobândite a fost realizată prin susținerea examenului scris și oral.

Activitatea teoretică a vizat 75 de persoane din localitățile Catane, Polovragi, Vânjuleț, Voineasa și Vaideeni și s-a desfășurat în regim rezidențial în localitatea Podul Dâmboviței, Comuna Dâmbovicioara – Pensiunea Nedeia, în perioada 10 mai – 12 iunie 2022.

Durata formării teoretice a fost de 28 de ore, cu următoarele module de formare:

– Comunicarea interpersonală;

– Lucrul în echipa multidisciplinară;

– Asigurarea perfecționării profesionale;

– Realizarea planului de intervenție;

– Îndrumarea beneficiarilor în vederea soluționării problemelor legate de aplicarea prevederilor legale;

– Întocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului țintă;

– Asigurarea legăturii beneficiarului cu autoritățile locale;

– Monitorizarea şi acordarea de sprijin în gestionarea vieții cotidiene a beneficiarului;

– Întocmirea raportului de activitate privind situaţia beneficiarilor.

Durata formării practice a fost de 56 de ore, iar activitățile practice s-au desfășurat în fiecare din cele 5 localități ale proiectului în perioada 14 mai – 19 iunie 2022, fiecare cursant aplicând câte un instrument de lucru dezvoltat în partea teoretică a cursului (plan individualizat de intervenție).

În urma examenului, desfășurat la sfârșitul lunii iunie 2022, cei 75 de specialiști din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG au primit certificate de Mediator social. Dintre aceștia, un număr de 37 de personae au devenit voluntary ăn cadrul proiectului IncluziROMOltenia – Incluziunea Socială și abilitarea romilor din Olteniacod PN1018.

Organizarea cursurilor de formare a mediatorilor sociali contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific OS2. Creșterea capacității a 75 de specialiști și voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării în a lucra cu persoane de etnie romă la nivelul localităților Vaideeni (Vâlcea), Catane (Dolj), Voineasa (Olt), Polovragi (Gorj) și Vânjuleț (Mehedinți) prin intermediul unui program de formare profesională (curs de mediator social) și mentorat (realizare planuri de intervenție).

en_USEnglish