Regional conference for the dissemination of the results obtained so far within the project "IncludeROMOltenia - Social Inclusion and Empowerment of the Roma from Oltenia"

ASOCIAȚIA UMANITARĂ ROMANIțA organized on June 30, 2023, at 12:00, at its headquarters in Craiova, strada România muncitoare, no. 62, The closing conference of the project "IncludeROMOltenia - Social inclusion and empowerment of the Roma from Oltenia", project implemented by the Romanian Humanitarian Association in partnership with "Luca Solomon" Vaideeni High School, Catane - Dolj High School, "Speranța Pentru Valea Verde" Association – Polovragi, Mărgăritesti Secondary School – Olt, Regional Association for Entrepreneurial Development Oltenia (ARDA Oltenia) and Eurom Social Construct Association.

Proiectul a fost implementat în perioada 01.07.2021 – 30.06.2023, având drept obiectiv principalcreșterea gradului de incluziune socială și abilitarea romilor prin implementarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile comunităților marginalizate din localitățile Vaideeni (Vâlcea), Polovragi (Gorj), Vânjuleț (Mehedinți), Voineasa (Olt) și Catane (Dolj) fiind destinat unui numar de 950 persoane în situații de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică si unui numar de 75 specialiști voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii comunitare destinate persoanelor aflate in situatii de vulnerabilitate.

Finanțarea proiectului este asigurata prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a fost implementat pe o perioadă de 24 luni și are o valoare totală de 3.145.645,71 lei.

30 people participated in the closing conference of the "IncludeROMOltenia - Social Inclusion and Empowerment of Roma from Oltenia" project - representatives of local and county institutions and NGOs and collaborators involved in the provision of services, especially regarding Roma communities.

en_USEnglish